eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Poskytovanie údajov o poistencoch, ktorí sú vedení ako SHRSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Hajtovka, 065 45 Hajtovka 240 € (08.07.2015)
"dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa , Farbiarska 57 , 064 01 Stará ...Obec Hajtovka, 065 45 Hajtovka 242 621 € (30.04.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01647Pôdohospodárska platobná agentúra , Dobrovičova ul. č. 12, 815 26 BratislavaObec Hajtovka, Hajtovka 24 065 45 Hajtovka143 989 € (08.08.2014)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...Obec Hajtovka, Hajtovka 24, 065 45 Hajtovka286 102 € (23.07.2014)
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z ISKNObec Hajtovka, 065 45 Hajtovka č. 24Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava18 € (09.04.2014)
Poskytnutie hromadných údajov z KNObec Hajtovka, Hajtovka 24, 065 45 PlavnicaKatastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P.O.Box 69, 08001 Prešov0 € (05.02.2013)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu projektu: 2. realizačný ...Obec Hajtovka, 065 45 Hajtovka 24Úrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava20 000 € (23.11.2011)
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu ...Krajský úrad životného prostredia v Prešove, Námestie mieru 2 , 08192 PrešovObec Hajtovka, Hajtovka0 € (01.04.2011)
stránka 1 z 1 Posledná stránka