eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-038/2015Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské PodhradieSlovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 ...14 359 € (03.12.2015)
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad,Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie52 712 € (28.10.2015)
Dohoda o zabezpecení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad,Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie0 € (27.10.2015)
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad,Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37,13 153 € (15.10.2015)
zmluva o združeníMesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37.Slovenské národné múzeum , Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava ...13 338 € (05.10.2015)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobnéhoSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37 053 04 Spišské Podhradie0 € (21.09.2015)
Kúpna zmluvaMesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 05304 Spišské Podhradie SVKIng. Miroslav Maršalek - SVOISOFT, Zimné 188, 05323 Rudňany SVK47 900 € (10.09.2015)
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 159/1.2 MP/2014Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská BystricaMesto Spišské Podhradie2 652 078 € (08.09.2015)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad,Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie8 165 € (27.08.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na zabezpečenie ...Mesto Spišské Podhradie , Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské PodhradieOkresný úrad Prešov , Námestie mieru 3, 081 92 Prešov4 000 € (11.08.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode č. 01581/2015-PKZO-K40019/15.00 - Mesto SpišskéMesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, Spišské PodhradieSlovenský pozemkový fond, Búdková 36,817 15, Bratislava0 € (17.07.2015)
Zmluva o spolupráciSlovenské národné múzeum , Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava ...Mesto Spišské Podhradie, Mariánske nám. 37, Spišské Podhradie0 € (15.07.2015)
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami Mesto Spišské PodhradieMesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, Spišské PodhradieSlovenský pozemkový fond, Búdková 36,817 15, Bratislava0 € (29.06.2015)
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad,Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37,053 04 Spišské Podhradie5 857 € (29.05.2015)
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-433-005/2015Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské PodhradieSlovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , Pribinova č.2, 812 ...114 814 € (25.05.2015)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad,Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie4 288 € (22.05.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-7612/2015/1.3Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie11 000 € (29.04.2015)
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad,Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37,053 04 Spišské Podhradie87 689 € (30.03.2015)
Dohdoa o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad,Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie57 653 € (17.03.2015)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad,Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie4 428 € (18.02.2015)
stránka 1 z 5 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy