eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-037/2015Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 LevočaSlovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 ...14 359 € (03.12.2015)
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-527Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 LevočaSlovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 ...1 259 € (06.11.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuMesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 LevočaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (05.11.2015)
Dohoda o zabezpecení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad,Mesto Levoca, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoca0 € (27.10.2015)
Zmluva o výpožičkeMestský úrad, Nám. Majstra Pavla 4, LevočaSlovenské národné múzeum , Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava ...300 € (16.10.2015)
Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície do vlastníctva a trvalej ...Mesto LevočaNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava0 € (13.10.2015)
Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície do vlastníctva a trvalej ...Mesto LevočaNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava0 € (13.10.2015)
DOHODA císlo 15/36/051/201 o zabezpecení podmienok vykonávania absolventskej praxe ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad,Mesto Levoca, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoca0 € (25.09.2015)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad,Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 4/4, 054 01 Levoča5 671 € (25.08.2015)
Z M L U V A č. 105419 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formouMesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 LevočaEnvironmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava196 127 € (23.07.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva č. 0602/2015-PKZO-K40020/15.00-Mesto Levoča ...Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č.4, LevočaSlovenský pozemkový fond, Búdková 36,817 15, Bratislava0 € (17.07.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácieKatolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 034 01 RužomberokMesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča500 € (15.07.2015)
Dohoda o zabezpecení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad,Mesto Levoca, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoca0 € (10.07.2015)
Kúpna zmluvaMesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 4, 05401 Levoča SVKB.R.A. Company s.r.o., Čečínska Potôň 198, 93036 Horná Potôň SVK120 000 € (06.07.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-7655/2015/1.2Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č.4, 054 01 Levoča9 000 € (06.07.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-7654/2015/1.2Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č.4, 054 01 Levoča12 000 € (06.07.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-7729/2015/1.2Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č.4, 054 01 Levoča108 000 € (06.07.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-5987/2015/7.1Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č.4, 054 01 Levoča2 000 € (30.06.2015)
D O H O D A číslo 15/36/052/483 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad,Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 4/4, 054 01 Levoča15 100 € (29.06.2015)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a oÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad,Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča4 € (28.05.2015)
stránka 1 z 7 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy