eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-036/2015Obec Klčov, Klčov 112, 053 02 Spišský HrhovSlovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 ...14 359 € (03.12.2015)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobnéhoSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1obec Klčov, "Klčov 112 053 02 Klčov"0 € (14.08.2015)
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad,Obec Klčov, Klčov 112, 053 02 Klčov4 872 € (30.04.2015)
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad,Obec Klčov, Klčov 112, 053 02 Klčov14 615 € (30.03.2015)
Zmluva č.378/2014/OO o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR - prevenciaObec Klčov , Klčov 112,053 02 Spišský HrhovOkresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov0 € (12.12.2014)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0400148Pôdohospodárska platobná agentúra , Dobrovičova ul. č. 12, 815 26 BratislavaObec Klčov, 053 02 Klčov 1125 944 € (21.01.2014)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0400105Pôdohospodárska platobná agentúra , Dobrovičova ul. č. 12, 815 26 BratislavaObec Klčov, 053 02 Klčov č. 1129 949 € (02.10.2013)
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, Nábrežie Jána Pavla II 439/16, 058 01 ...Obec Klčov , Klčov 112, 053 02 Klčov2 519 € (28.06.2013)
Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácieObec Klčov, Klčov 112, 053 02 KlčovSlovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica4 260 € (25.06.2013)
Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do trvalej ...Obec Klčov, Klčov 112, 053 02 pošta Spišský HrhovNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava2 296 € (22.04.2013)
Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciuÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny PopradObec Klčov0 € (02.10.2012)
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení naÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny, PopradObec Klčov12 438 € (07.05.2012)
Zmluva č.p.:PHZ-OEL1-2012/001256-018 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtuObec Klčov, Klčov 112, 053 02 Spišský HrhovMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava2 200 € (07.05.2012)
stránka 1 z 1 Posledná stránka