eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaObec Muránska Dlhá Lúka, 049 19 Muránska Dlhá Lúka 1112 382 € (30.11.2015)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaObec Muránska Dlhá Lúka, 050 01 Muránska Dlhá Lúka 111953 € (28.10.2015)
Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci PODObec Muránska Dlhá Lúka, 050 01 Muránska Dlhá Lúka 111, okres RevúcaSlovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica5 000 € (13.10.2015)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaObec Muránska Dlhá Lúka, Muránska Dlhá Lúka 1117 076 € (29.09.2015)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobnéhoSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1obec Muránska Dlhá Lúka, Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01 Revúca0 € (16.07.2015)
Zmluva č. 0491/2015/SRŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom ...Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava, 81330Obec Muránska Dlhá Lúka, Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01 Revúca104 000 € (06.07.2015)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaObec Muránska Dlhá Lúka, Muránska Dlhá Lúka 11118 408 € (19.03.2015)
Zmluva o spolupráciImplementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ...Muránska Dlhá Lúka, Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01 Muránska Dlhá Lúka0 € (20.02.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuNŠC, Trnavská cesta 37, 831 04 BratislavaObec Muránska Dlhá Lúka/Základná škola, Ing. Marek Nosko, Muránska Dlhá Lúka č. ...0 € (29.09.2014)
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUImplementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ...Obec Muránska Dlhá Lúka, Muránska Dlhá Lúka 111, 050 010 € (29.09.2014)
Zmluva o účasti na projekte č. 20756/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 ...Obec Muránska Dlhá Lúka, č. 111, 050 01 Muránska Dlhá LúkaMetodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava0 € (14.08.2014)
Zmluva o účasti na projekte č. 20756/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 ...Obec Muránska Dlhá Lúka, č. 111, 050 01 Muránska Dlhá LúkaMetodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava0 € (13.07.2014)
Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetkuMaterská škola Muránska Dlhá Lúka, Muránska Dlhá Lúka 116, 050 01 RevúcaMetodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava1 692 € (29.06.2014)
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen.Viesta 1103/4 RevúcaObec Muránska Dlhá Lúka, Muránska Dlhá Lúka 111326 € (06.03.2014)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 21310/26110130083Obec Muránska Dlhá Lúka, Muránska Dlhá Lúka 111, 04919, Muránska Dlhá LúkaÚstav informácií a prognóz školstva, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava IV0 € (18.11.2013)
Darovacia zmluvaZákladná škola, Muránska Dlhá Lúka 52Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Námestie Jozefa Herdu 2, Trnava1 000 € (15.11.2013)
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania na ...MŠ Muránska Dlhá Lúka obec Muránska Dlhá Lúka, Muránska Dlhá Lúka 116, 050 01 ...Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava0 € (19.08.2013)
Darovacia zmluvaŠtátny pedagogický ústav, Pluhová 8, P.O.Box 26, 830 00 Bratislava 3Základná škola, Muránska Dlhá Lúka, Muránska Dlhá Lúka 520 € (02.08.2013)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-4425/2013/7.4Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Obec Muránska Dlhá Lúka, Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01 Muránska Dlhá Lúka5 000 € (04.07.2013)
Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácieObec Muránska Dlhá Lúka, Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica5 000 € (26.06.2013)
stránka 1 z 2 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy