eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaObec Gemerský Sad, 049 13 Gemerský Sad 501 429 € (30.11.2015)
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaObec Gemerský Sad, 049 13 Gemerský Sad 10 € (22.10.2015)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaObec Gemerský Sad, Gemerský Sad 16 737 € (29.09.2015)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaObec Gemerský Sad, 049 13 Gemerský Sad 1341 € (25.09.2015)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a oÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaObec Gemerský Sad, Gemerský Sad 50, 049 13 Gemerský Sad511 € (24.04.2015)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaObec Gemerský Sad, Gemerský Sad 12 282 € (23.01.2015)
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z ISKNObec Gemerský sad, 049 13 HucínGeodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava45 € (13.02.2014)
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen.Viesta 1103/4 RevúcaObec Gemerský Sad, Gemerský Sad č.1163 € (24.01.2014)
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obecÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen.Viesta 1103/4 RevúcaObec Gemerský Sad, Gemerský Sad č. 10 € (02.01.2014)
Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec §52Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen.Viesta 1103/4 RevúcaObec Gemerský Sad, Gemerský Sad 11 717 € (19.08.2013)
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen.Viesta 1103/4 RevúcaObec Gemerský Sad, Gemerský Sad 10 € (18.07.2013)
Dohoda o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formouÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen.Viesta 1103/4 RevúcaObec Gemerský Sad, Gemerský Sad č.50318 € (25.06.2013)
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnost formou menších obecnýchÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen.Viesta 1103/4 RevúcaObec Gemerský Sad, Gemerský Sad 1, 049 13 Hucín2 843 € (21.05.2012)
stránka 1 z 1 Posledná stránka