eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Podpora vyrvárania pracovného miesta pre ZUoZ u verejných zamestnávateľov podľa ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok ...Obec Matiašovce, Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce9 361 € (28.10.2015)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a oÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok ...Obec Matiašovce, Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce0 € (21.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuObec Matiašovce, Hlavná 74/43, 059 05 MatiašovceCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (28.07.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-694/2015/2.5Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Obec Matiašovce, Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce500 € (29.06.2015)
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2015_MPC_ANG_PO_PO_325Základná škola, Mlynská 156/1, 05905 MatiašovceMetodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava0 € (12.06.2015)
Darovacia zmluvaObec Matiašovce, Obecný úrad, Hlavná 74/43, 05904 MatiašovceMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava0 € (02.06.2015)
Podpora zamestnávania UoZ-§54-VZÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok ...Obec Matiašovce, 059 04 Matiašovce 74/436 267 € (27.03.2015)
Zmluva č. 393/2014/OO o poskytovaní dotácie zo štátneho rozpočtu SR - prevencia ...Obec Matiašovce, Hlavná 74/43, 059 04 MatiašovceOkresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov0 € (11.12.2014)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuNŠC, Trnavská cesta 37, 831 04 BratislavaObec Matiašovce, Mgr. Marián Štefaňák, Hlavná 74/43, 05904 Matiašovce0 € (14.10.2014)
Zmluva o účasti na projekte č. 30282/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 ...Obec Matiašovce, Hlavná 74/43, 059 04 MatiašovceMetodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava0 € (14.07.2014)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-1491/2014/2.5Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Obec Matiašovce, Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce500 € (14.05.2014)
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z ISKNObec Matiašovce, Hlavná 74/43, 059 04 MatiašovceGeodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava0 € (18.12.2013)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-6727/2013/2.5Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Obec Matiašovce, Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce500 € (31.07.2013)
Darovacia zmluvaŠtátny pedagogický ústav, Pluhová 8, P.O.Box 26, 830 00 Bratislava 3Základná škola, Matiašovce, Mlynská 156/1, Matiašovce0 € (30.07.2013)
Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácieObec Matiašovce, Hlavná 74/43, 059 04 MatiašovceSlovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica5 000 € (04.07.2013)
Poskytnutie hromadných údajov z KNObec Matiašovce, Hlavná 74/43, 059 04 Spišské HanušovceSpráva katastra Prešov, Konštantínova 6, P.O.Box 69, 08001 Prešov0 € (29.04.2013)
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok ...Obec Matiašovce, Hlavná 74/43, 059 4 Matiašovce0 € (31.01.2013)
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok ...Obec Matiašovce, Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce0 € (31.05.2012)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu projektu: 2. realizačný ...Obec Matiašovce, Hlavná 74, 059 05 MatiašovceÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava20 000 € (22.11.2011)
stránka 1 z 1 Posledná stránka