eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a ...Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Obec Raslavice8 429 € (23.10.2015)
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre ...Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 BardejovObec Raslavice32 712 € (20.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuObec Raslavice, Raslavice 154, 086 41 RaslaviceCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (09.10.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,Obec Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice209 568 € (30.09.2015)
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti ...Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 BardejovObec Raslavice, Hlavná 154,086 41 Raslavice0 € (29.09.2015)
Kúpna zmluvaObec Raslavice, Hlavná 154, 08641 Raslavice SVKTOWDY s. r. o., Planckova 4, 85101 Bratislava SVK280 € (12.09.2015)
Darovacia zmluvaPrešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Ul. 17. novembra 1, 080 78Obec Raslavice0 € (08.09.2015)
zmluva o budúcej zmluve na vecné bremenoOBEC Raslavice, Hlavná 154, 086 41 RaslaviceŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava147 € (28.08.2015)
Kúpna zmluvaObec Raslavice, Hlavná 154, 08641 Raslavice SVKjump in! s.r.o., Stromová 54/A, 83101 Bratislava SVK1 640 € (18.08.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na zabezpečenie ...Obec Raslavice , Hlavná 154, 086 41 RaslaviceOkresný úrad Prešov , Námestie mieru 3, 081 92 Prešov7 000 € (14.08.2015)
dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a oÚrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 BardejovObec Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice953 € (24.07.2015)
dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov SDS SP z evidencie ...Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Raslavice, 086 41 Raslavice0 € (24.07.2015)
DODATOK č. DOD/01 – 2015//062/2015-IZ-4.0/V k Zmluve o spolupráci v rámciImplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SlovenskejObec Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice0 € (15.07.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-1079/2015/2.5Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Obec Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice950 € (29.06.2015)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a oÚrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 BardejovObec Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice1 429 € (25.06.2015)
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonuNárodné osvetové centrum , Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, 812 34Obec Raslavice, , Hlavná 154, 086 41 Raslavice610 € (23.06.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-4973/2015/7.1Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Obec Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice6 000 € (18.06.2015)
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetovObec Raslavice, Hlavná 154, 086 41 RaslaviceSlovenské národné múzeum , Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava ...0 € (16.06.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-6016/2015/5.1Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Obec Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice6 000 € (08.06.2015)
Kúpna zmluva č. 871419-011/2015/O320-ŠaObec Raslavice, Hlavná 154, 086 41 RaslaviceŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava4 583 € (08.06.2015)
stránka 1 z 5 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy