eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-497Mesto Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 GiraltovceSlovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 ...1 259 € (04.11.2015)
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-433-039/2015Mesto Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 GiraltovceSlovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 ...114 814 € (28.09.2015)
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-009/2015Mesto Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 GiraltovceSlovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 ...14 359 € (23.09.2015)
"Dohoda o o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného ...Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Mesto Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce0 € (13.07.2015)
Darovacia zmluvaMesto Giraltovce, Mestský úrad, Dukelská 75, 087 01 GiraltovceMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava0 € (03.06.2015)
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u ...Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejovmesto Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce4 011 € (27.05.2015)
Dohoda č. 28/§51/2015 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxeÚrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 BardejovMesto Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce0 € (25.05.2015)
Zmluva o spolupráciImplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SlovenskejMesto Giraltovce , Dukelská 75, 087 01 Giraltovce0 € (05.05.2015)
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u ...Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejovmesto Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce4 985 € (28.04.2015)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a oÚrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 BardejovMesto Giraltovce4 288 € (28.04.2015)
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u ...Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejovmesto Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce5 958 € (30.03.2015)
vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkachÚrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 BardejovMesto Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce1 022 € (23.03.2015)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a oÚrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 BardejovMesto Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce0 € (24.02.2015)
Dodatok č2 k Zmluve o poskytnuti NFP č. 006/1.2MP/2009Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 BratislavaMesto Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce0 € (05.02.2015)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a oÚrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 BardejovMesto Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce0 € (29.01.2015)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a oÚrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 BardejovMesto Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce0 € (22.12.2014)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a oÚrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 BardejovMesto Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce0 € (28.11.2014)
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitieRozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina , BratislavaMesto Giraltovce, Dukelská 75 Giraltovce280 € (19.11.2014)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a oÚrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov, Dlhý rad 17, 085 71 BardejovMesto Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce0 € (29.09.2014)
Darovacia zmluvaMesto Giraltovce - Mestská knižnica Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 GiraltovceSlovenská národná knižnica, Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin0 € (09.09.2014)
stránka 1 z 4 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy