eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,Obec Strečno, Sokolská 487, 01324 Strečno194 189 € (23.11.2015)
Dohoda č. 4/2015/§54-ŠnZ o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, Hurbanová 16, 010 01 ŽilinaObec Strečno, Sokolská 487/34, 013 24 Strečno0 € (19.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuObec Strečno, Sokolská 487, 013 24 StrečnoCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (09.10.2015)
Dohoda č. 29/§50j/NS 2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej aÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, Hurbanová 16, 010 01 ŽilinaObec Strečno, Sokolská 487/34, 013 24 Strečno0 € (29.09.2015)
Zmluva č.0695/2015/SRŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom ...Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava, 81330Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno54 000 € (07.09.2015)
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-R-324-024/2015Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 StrečnoSlovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č.2, 812 ...112 422 € (24.07.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-7783/2015/1.1Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno5 000 € (09.07.2015)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register z evidencie SHRSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno0 € (09.07.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-2752/2015/2.5Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno950 € (26.06.2015)
Dohoda č. 51/2015/§54-VZ o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, Hurbanová 16, 010 01 ŽilinaObec Strečno, Sokolská 487/34, 013 24 Strečno0 € (26.05.2015)
Dohoda č. 11/§50j/NS 2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej aÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, Hurbanová 16, 810 01 ŽilinaObec Strečno, Sokolská 487/34, 013 24 Strečno0 € (31.03.2015)
Dohoda č. 23/2015/§54-VZ o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, Hurbanová 16, 010 01 ŽilinaObec Strečno, Sokolská 487/34, 013 24 Strečno0 € (31.03.2015)
Dohoda č. 30/§51/2015 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxeÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, Hurbanová 16, 810 01 ŽilinaObec Strečno, Sokolská 487/34, 013 24 Strečno781 € (27.03.2015)
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 03215/2014-PKZO-B40096/14.00 - Obec StrečnoObec Strečno, Sokolská 487, StrečnoSlovenský pozemkový fond, Búdková 36,817 15, Bratislava3 183 € (20.11.2014)
DOHODA č.(07/2014/09) o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR, š.p.LESY Slovenskej republiky, š. p., Námestie SNP č.8, 97566 Banská BystricaObec Strečno1 500 € (23.09.2014)
Zmluva o poskytnutí finančného príspevkuMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...Obec Strečno, Sokolská 487/34, 013 24 Strečno, Slovenská republika101 234 € (21.08.2014)
Zmluva č. 12/2014/2340 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu ...Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, Drieňová 22, 826 86 ...Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno3 000 € (05.08.2014)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-4267/2014/7.3Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno2 000 € (24.06.2014)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-212/2014/2.5Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno700 € (13.05.2014)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-6786/2013/2.5Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno500 € (02.08.2013)
stránka 1 z 2 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy