eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
DOHODA č. 01/2015/06 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR, š.p.LESY Slovenskej republiky, š. p., Námestie SNP č.8, 97566 Banská BystricaObec Cigeľ, Cigeľ 192, 971 01 Cigeľ9 777 € (23.11.2015)
"Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného ...Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Cigeľ, Cigeľ 192, 971 01 Cigeľ0 € (13.07.2015)
Dohoda č. 22/§52a/2015Obec Cígeľ, Cígeľ č. 192, 971 01 PrievidzaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01 Prievidza2 146 € (31.03.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-3257/2014/7.4Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Obec Cigeľ, č.192, 971 01 Cigeľ14 000 € (24.06.2014)
Dohoda č. 3/§50J/NS/2014Obec Cígeľ, Cígeľ č. 192, 971 01Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01 Prievidza3 699 € (31.03.2014)
Darovacia zmluvaTIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, P.O.Box 43, 830 07Obec Cigeľ, Obecný úrad Cigeľ, Cigeľ, 971 01 Prievidza1 500 € (15.01.2014)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky ...Obec Cigeľ, Cigeľ 192, 971 01 CigeľÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava3 000 € (27.12.2013)
Dohoda č. 2/§50j/2012/NP §50jObec Cígeľ, č. 192, 971 01 CígeľÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01 Prievidza4 209 € (27.09.2012)
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičkeObvodný úrad Prievidza, Medzibriežková 2, 971 73 PrievidzaObec Cígeľ, Obecný úrad Cígeľ, 971 01 Cígeľ1 806 € (18.07.2012)
Dohoda č. 2/§50j/2012/NP §50jObec Cígeľ, č. 192, 971 01 CígeľÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01 Prievidza18 717 € (26.03.2012)
Zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6 , ...Obec Cigeľ0 € (01.07.2011)
stránka 1 z 1 Posledná stránka