eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Dohoda č.956/2015/BaNP o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 125/2004 ...Ministerstvo vnútra SR, Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš0 € (01.12.2015)
Kúpna zmluvaMesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš SVKDD21 s.r.o., Švábska 107, 08005 Prešov SVK340 € (03.11.2015)
Kúpna zmluvaMesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš SVKHenrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra SVK598 € (23.10.2015)
Kúpna zmluvaMesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš SVKF.A.T., s.r.o., Ulica Mieru 2018/18, 97406 Banská Bystrica SVK1 608 € (20.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuMesto Liptovký Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský MikulášCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (20.10.2015)
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, M. M. Hodžu 1784/30, 031 ...Mesto Litpovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš50 227 € (19.10.2015)
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, M. M. Hodžu 1784/30, 031 ...Mesto Litpovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš3 139 € (08.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuMesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský MikulášCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (08.10.2015)
Kúpna zmluvaMesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš SVKKONTURA SLOVAKIA s.r.o., Vietnamská 3, 82104 Bratislava SVK295 € (02.10.2015)
Kúpna zmluvaMesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš SVKF.A.T., s.r.o., Ulica Mieru 2018/18, 97406 Banská Bystrica SVK6 227 € (23.09.2015)
Kúpna zmluvaMesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš SVKGEMINY s.r.o. , Kynceľová 4316/10 , 97401 Banská Bystrica SVK2 160 € (16.09.2015)
Kúpna zmluvaMesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš SVKF.A.T., s.r.o., Ulica Mieru 2018/18, 97406 Banská Bystrica SVK525 € (16.09.2015)
Kúpna zmluvaMesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš SVKGEMINY s.r.o. , Kynceľová 4316/10 , 97401 Banská Bystrica SVK570 € (28.08.2015)
Kúpna zmluvaMesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš SVKHenrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra SVK750 € (28.08.2015)
Kúpna zmluvaMesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš SVKHenrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra SVK1 100 € (28.08.2015)
D O H O D A č. 13/§50j/NS 2015/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej ...Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský MikulášÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, M. M. Hodžu 1784/30, 031 ...4 894 € (27.08.2015)
D O H O D A č. 44/§ 52a/2015/ ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formouÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, M. M. Hodžu 1784/30, 031 ...Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ulica 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš13 608 € (26.08.2015)
D O H O D A číslo 11/§52/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formouÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, M. M. Hodžu 1784/30, 031 ...Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš19 080 € (25.08.2015)
Delimitačný protokol č. 21/2015Ministerstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš0 € (21.08.2015)
Kúpna zmluvaMesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš SVKPRADE s.r.o., Komenského 501/18, 03301 Liptovský Hrádok SVK6 480 € (03.08.2015)
stránka 1 z 5 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy