eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,Obec Oravská Polhora, Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora112 003 € (09.11.2015)
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo, Námestie A. Bernoláka 381/4, 029 ...Obec Oravská Polhora, Oravská Polhora 454, 029 47 Oravská Polhora28 083 € (29.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuObec Oravská Polhora, Oravská Polhora 454, 029 47 Oravská PolhoraCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (08.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuObec Oravská Polhora, Oravská Polhora 454, 029 47 Oravská PolhoraCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (08.10.2015)
DOHODA č.(.03/2015/11) o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR, š.p.LESY Slovenskej republiky, š. p., Námestie SNP č.8, 97566 Banská BystricaObec Oravská Polhora9 000 € (05.08.2015)
Zmluva o dielo č. R_65/2015Obec Oravská Polhora, Obecný úrad , č. 454, 029 47 Oravská PolhoraIVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice, Československej armády 20, ...0 € (04.08.2015)
ZMLUVA O ZMLUVA O SPOLUPRÁCI MEDZI IMPLEMENTAČNOU AGENTÚROU MPSVR SRImplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SlovenskejObec Oravská Polhora, 454 , 02947 Oravská Polhora0 € (29.07.2015)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobnéhoSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Oravská Polhora, č. 454, 029 47 Oravská Polhora0 € (20.07.2015)
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo, Námestie A. Bernoláka 381/4, 029 ...Obec Oravská Polhora, Oravská Polhora 454, 029 47 Oravská Polhora12 557 € (31.03.2015)
Dohoda na vykonávanie AČ formou menších obecných služiebÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo, Námestie A. Bernoláka 381/4, 029 ...Obec Oravská Polhora, 029 47 Oravská Polhora č.4543 475 € (26.03.2015)
Dohoda 15/§50j/NS/ 2014 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej aÚrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo, Námestie A. Bernoláka 381/4, 029 ...Obec Oravská Polhora, 029 47 Oravská Polhora 4549 120 € (27.03.2014)
Zmluva o nájme nebytových priestorovZáchranná zdravotná služba Bratislava, Antolská 11, P.O.Box 15, 850 07 Bratislava 57 ...Obec Oravská Polhora, Oravská Polhora 454, 029 47 Oravská Polhora740 € (17.03.2014)
Dohoda 35/§50j/NS/ 2013 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej aÚrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo, Námestie A. Bernoláka 381/4, 029 ...Obec Oravská Polhora, 029 47 Oravská Polhora 4542 267 € (27.06.2013)
Dohoda 9/§50j/NS/ 2013 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej aÚrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo, Námestie A. Bernoláka 381/4, 029 ...Obec Oravská Polhora, 029 47 Oravská Polhora 4544 534 € (07.06.2013)
DODATOK č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLOMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212,Obec Oravská Polhora, 029 47 Oravská Polhora 4540 € (03.06.2013)
Zmluva č. 186/2012 o poskytovaní súborov údajov z automatizovaného informačného ...Obec Oravská Polhora, Oravská Polhora 455, 029 47Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina149 € (12.12.2012)
Zmluva o poskytnutí verejných prostriedkov na úhradu nákladov na povodneKrajský úrad životného prostredia v Žiline, Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01Obec Oravská Polhora, Oravská Polhora3 417 € (15.08.2012)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SRObec Oravská Polhora, 029 47 Oravská Polhora 454Úrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava8 401 € (16.03.2012)
DODATOK č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLOMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212,Obec Oravská Polhora, 029 47 Oravská Polhora 4540 € (01.07.2011)
Dodatok č. DZ221401202360102 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančnéhoMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...Obec Oravská Polhora, Oravská Polhora 454, 029 47 Oravská Polhora287 019 € (07.04.2011)
stránka 1 z 1 Posledná stránka