eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,Obec Zborov nad Bystricou, Zborov nad Bystricou 223, 023 03 Zborov nad Bystricou222 666 € (09.11.2015)
Zmluva o úvereŠtátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37Obec Zborov nad Bystricou, 223 023 03 Zborov nad Bystricou618 200 € (09.11.2015)
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca, Matičné námestie 1617 , 02201 Čadca ...Obec Zborov nad Bystricou, 023 03 Zborov nad Bystricou, Zborov nad Bystricou 2230 € (21.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuObec Zborov nad Bystricou, U Jánošíkov 223, 023 03 Zborov nad BystricouCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (20.10.2015)
Zmluva o dieloObec Zborov nad Bystricou , Zborov nad Bystricou 223, 02303 Zborov nad Bystricou SVK ...GEO IGS s.r.o., Miletičova 62, 821 09 Bratislava SVK2 700 € (14.10.2015)
Dodatok k dohode na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecnýchÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca, Matičné námestie 1617 , 02201 Čadca ...Obec Zborov nad Bystricou, 023 03 Zborov nad Bystricou, Zborov nad Bystricou č. 2230 € (24.09.2015)
Kúpna zmluvaObec Zborov nad Bystricou , Zborov nad Bystricou 223, 02303 Zborov nad Bystricou SVK ...MAT-obaly, s.r.o. , Cesta poľnohospodárov 787, 97101 Prievidza SVK1 125 € (31.08.2015)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľnickej služby a oÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca, Matičné námestie 1617 , 02201 Čadca ...Obec Zborov nad Bystricou, 023 03 Zborov nad Bystricou, Zborov nad Bystricou č. 2230 € (26.08.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebObec Zborov nad Bystricou , Zborov nad Bystricou 223, 02303 Zborov nad Bystricou SVK ...SLOVHOLDING, a.s., kpt. Nálepku 4, 93701 Želiezovce SVK8 888 € (03.07.2015)
Dodatok č. 1. k dohode na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľnickejÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca, Matičné námestie 1617 , 02201 Čadca ...Obec Zborov nad Bystricou, 023 03 Zborov nad Bystricou, Zborov nad Bystricou č. 2230 € (10.06.2015)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľnickej služby a oÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca, Matičné námestie 1617 , 02201 Čadca ...Obec Zborov nad Bystricou, Zborov nad Bystricov 223, 023 03 Zborov nad Bystricov0 € (26.05.2015)
Darovacia zmluvaObec Zborov nad Bystricou, 023 03 Zborov nad Bystricou 223Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava0 € (14.05.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebObec Zborov nad Bystricou , Zborov nad Bystricou 223, 02303 Zborov nad Bystricou SVK ...Ultra Print, s.r.o., Pluhová 49, 83103 Bratislava SVK2 160 € (13.05.2015)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca, Matičné námestie 1617 , 02201 Čadca ...Obec Zborov nad Bystricou, 023 03 Zborov nad Bystricou, Zborov nad Bystricou 2230 € (29.04.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1 , 81235 Bratislava ...Obec Zborov nad Bystricou677 775 € (16.04.2015)
Dodatok o poskytnutí finančného na podporu vytvárania pracovných miest u verejných ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca, Matičné námestie 1617 , 02201 Čadca ...Obec Zborov nad Bystricou, 023 03 Zborov nad Bystricou, Zborov nad Bystricou 2230 € (01.04.2015)
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca, Matičné námestie 1617 , 02201 Čadca ...Obec Zborov nad Bystricou, Zborov nad Bystricov 223, 023 03 Zborov nad Bystricov0 € (31.03.2015)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľnickej služby a oÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca, Matičné námestie 1617 , 02201 Čadca ...Obec Zborov nad Bystricou, 023 03 Zborov nad Bystricou, Zborov nad Bystricou 2230 € (27.03.2015)
Kúpna zmluvaObec Zborov nad Bystricou, Zborov nad Bystricou 223, 02303 Zborov nad Bystricou ,KP plus, s.r.o., MUDr. Alexandra 23, 06001 Kežmarok,1 050 € (18.02.2015)
Dodatok č.1 k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxeÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca, Matičné námestie 1617 , 02201 Čadca ...Obec Zborov nad Bystricou, Zborov nad Bystricov 223, 023 03 Zborov nad Bystricov0 € (30.01.2015)
stránka 1 z 3 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy