eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno , Rázusova 40, 97701 BreznoObec Šumiac39 461 € (02.12.2015)
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-190Obec Šumiac, Jegorovova 414, 976 71 ŠumiacSlovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 ...1 259 € (17.08.2015)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poisencov a sporiteľov starobnéhoSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Šumiac, Jegorovova 414, 976 71 Šumiac0 € (16.07.2015)
DOHODA č.(.02/2015/13) o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR, š.p.LESY Slovenskej republiky, š. p., Námestie SNP č.8, 97566 Banská BystricaObec Šumiac16 200 € (08.07.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-5001/2015/7.1Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Obec Šumiac, Jegorovova 414, 976 71 Šumiac800 € (29.06.2015)
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno , Rázusova 40, 97701 BreznoObec Šumiac7 308 € (29.04.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1 , 81235 Bratislava ...Obec Šumiac411 773 € (08.04.2015)
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecnýchÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno , Rázusova 40, 97701 BreznoObec Šumiac, Jegorovova 414, 976 71 Šumiac11 672 € (02.10.2014)
Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetkuMaterská škola Šumiac, Jána Bottu 129, 976 71 ŠumiacMetodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava1 692 € (25.06.2014)
Dohoda o na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a oÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno , Rázusova 40, 97701 BreznoObec Šumiac, Jegorovova 414, 976 71 Šumiac490 € (04.06.2014)
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecnýchÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno , Rázusova 40, 97701 BreznoObec Šumiac, Jegorovova 414, 976 71 Šumiac15 113 € (16.04.2014)
zmluva o dodávke vody z verejného vodovoduŽeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 BratislavaObec Šumiac, Šumiac0 € (22.10.2013)
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania na ...Materská škola Šumiac obec Šumiac, Jána Bottu 129, 976 71 ŠumiacMetodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava0 € (19.08.2013)
Zmluva č. 19/BB/2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2013 na ...Obec Šumiac, Jegorovova 414, 976 71 ŠumiacMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky - Obvodný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. ...0 € (02.07.2013)
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecnýchÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Brezno , Rázusova 40, 97701 BreznoObec Šumiac, Jegorovova 414, 976 71 Šumiac6 010 € (28.05.2013)
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecnýchÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Brezno , Rázusova 40, 97701 BreznoObec Šumiac8 527 € (24.10.2012)
Zmluva o spolupráciFond sociálneho rozvoja, Špitálska 6, 814 55 BratislavaObec Šumiac, Jegorovova 414, 976 71 Šumiac0 € (27.04.2012)
D O H O D A o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Brezno , Rázusova 40, 97701 BreznoObec Šumiac, Jegorovova č. 414, 976 71 Šumiac6 732 € (04.04.2012)
Dodatok č. 3/ DZ221401202960103 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančnéhoMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...Obec Šumiac, Jegorovova 414, 976 71 Šumiac659 182 € (18.01.2012)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava ...Obec Šumiac, Jegorovova 414, 976 71 Šumiac56 076 € (04.11.2011)
stránka 1 z 2 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy