eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno , Rázusova 40, 97701 BreznoObec Hronec11 696 € (02.12.2015)
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-1276-7/2015Obec Hronec, Zlievárenská 516, 976 45 HronecSlovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č.2, 812 ...114 016 € (05.11.2015)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a oÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno , Rázusova 40, 97701 BreznoObec Hronec2 382 € (30.10.2015)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a oÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno , Rázusova 40, 97701 BreznoObec Hronec1 906 € (30.10.2015)
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno , Rázusova 40, 97701 BreznoObec Hronec39 985 € (30.10.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2015 - multifunkčné ...Obec Hronec, Zlievárenská 516, 976 45 HronecÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava40 000 € (05.10.2015)
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-123Obec Hronec, Zlievarenská 516, 976 45 HronecSlovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 ...1 259 € (13.07.2015)
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno , Rázusova 40, 97701 BreznoObec Hronec7 632 € (29.04.2015)
Zmluva o nájme lesných pozemkovLesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog, HlavnáObec Hronec, Zlievárenská ul. č. 516, 976 45 Hronec0 € (09.02.2015)
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecnýchÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno , Rázusova 40, 97701 BreznoObec Hronec, Zlievárenská 516, 976 45 Hronec2 218 € (02.09.2014)
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecnýchÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno , Rázusova 40, 97701 BreznoObec Hronec, Zlievárenská 516, 976 45 Hronec5 890 € (18.03.2014)
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecnýchÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Brezno , Rázusova 40, 97701 BreznoObec Hronec, Zlievárenská 516, 976 45 Hronec1 590 € (28.05.2013)
Nájomná zmluvaLesy SR, š.p., Banská Bystrica, OZ Čierny Balog, Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog, ...Obec Hronec200 € (23.10.2012)
D O H O D A o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Brezno , Rázusova 40, 97701 BreznoObec Hronec, Zlievarenská č.516, 976 45 Hronec311 € (04.04.2012)
stránka 1 z 1 Posledná stránka