eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno , Rázusova 40, 97701 BreznoObec Beňuš13 846 € (02.12.2015)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a oÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno , Rázusova 40, 97701 BreznoObec Beňuš3 811 € (30.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuObec Beňuš, Beňuš, 976 64 BeňušCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (30.10.2015)
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno , Rázusova 40, 97701 BreznoObec Beňuš4 680 € (30.10.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky ...Obec Beňuš, Beňuš 355, 976 64 BeňušÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava40 000 € (22.09.2015)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poisencov a sporiteľov starobnéhoSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Beňuš, Beňuš 335, 976 64 Beňuš0 € (16.07.2015)
Zmluva o výpožičke č. SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-075_2015 zo dňa 27.3.2015Obec Benuš, č. 355, 976 64 BenušMinisterstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava0 € (09.07.2015)
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno , Rázusova 40, 97701 BreznoObec Beňuš1 538 € (30.06.2015)
Kúpna zmluvaObec Beňuš, Beňuš 355, 97664 Beňuš SVKCOOPServis, spol.s r.o. , Považská 18, 94001 Nové Zámky SVK1 910 € (10.04.2015)
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-BB-6/2015Obec Beňuš, 976 64 Beňuš č.355Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova ...4 901 € (17.02.2015)
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecnýchÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno , Rázusova 40, 97701 BreznoObec Beňuš, Beňuš 355, 976 64 Beňuš3 671 € (02.09.2014)
Zmluva o účasti na projekte č. 20735/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 ...Obec Beňuš, č. 355, 976 64 BeňušMetodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava0 € (22.05.2014)
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z ISKNObec Beňuš, 976 64 Beňuš č. 355Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava18 € (15.04.2014)
Zmluva o poskytnutí údajov z katastra nehnuteľnostíObec Beňuš, Beňuš 355, 976 64 BeňušKatastrálny úrad v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica0 € (05.06.2012)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214012050001Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...Obec Beňuš, Beňuš 355, 976 64 Beňuš270 789 € (13.07.2011)
stránka 1 z 1 Posledná stránka