eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných úprav do majetku a ...Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Mesto Banská Bystrica0 € (26.11.2015)
Kúpna zmluva so zriadením vecného bremenaŠtátna opera , Národná 11, 97473 Banská BystricaMesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica666 € (09.11.2015)
Zmluva o nájme nebytových priestorovMesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská BystricaŠtátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica25 510 € (02.11.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuMesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 97401 Banská BystricaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (02.11.2015)
Zmluva č. 1029/2015/PS-OB uzatvorená v zmysle ustanovenia § 51 ObčianskehoŠtátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská BystricaMesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 975 39 Banská Bystrica300 € (30.10.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuMesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská BystricaCentrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...0 € (30.10.2015)
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská BystricaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, ČSA 7, 974 01 Banská0 € (29.10.2015)
Dodatok č. 1/ DZ221201200460101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančnéhoMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...Mesto Banská Bystrica , Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica1 786 866 € (27.10.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19, 827 15 Bratislava 212,Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica499 891 € (20.10.2015)
Zmluva o nájme, nebytový priestorMesto Banská Bystrica, Banská BystricaAgentúra správy majetku, Bratislava0 € (19.10.2015)
Zmluva o pedagogickej praxi č. z. 13161-11/2015Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12 , 97401 Banská BystricaMesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica1 € (16.10.2015)
Zmluva o pedagogickej praxi č. z. 13161-10/2015Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12 , 97401 Banská BystricaMesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica1 € (16.10.2015)
Zmluva o pedagogickej praxi č. z. 13161-9/2015Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12 , 97401 Banská BystricaMesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica1 € (16.10.2015)
Zmluva o pedagogickej praxi č. z. 13161-8/2015Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12 , 97401 Banská BystricaMesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica1 € (16.10.2015)
Zmluva o pedagogickej praxi č. z. 13161-7/2015Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12 , 97401 Banská BystricaMesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica1 € (16.10.2015)
Zmluva o pedagogickej praxi č. z. 13161-6/2015Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12 , 97401 Banská BystricaMesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica1 € (16.10.2015)
Zmluva o pedagogickej praxi č. z. 13161-5/2015Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12 , 97401 Banská BystricaMesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica1 € (16.10.2015)
Zmluva o pedagogickej praxi č. z. 13161-4/2015Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12 , 97401 Banská BystricaMesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica1 € (16.10.2015)
Zmluva o pedagogickej praxi č. z. 13161-3/2015Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12 , 97401 Banská BystricaMesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica1 € (16.10.2015)
Zmluva o pedagogickej praxi č. z. 13161-2/2015Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12 , 97401 Banská BystricaMesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica1 € (16.10.2015)
stránka 1 z 12 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy