eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,Mesto Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá726 118 € (09.11.2015)
Kúpna zmluvaMesto Stará Turá, SNP 1/2, 91601 Stará Turá SVKEM Laser s.r.o., Mútne 469, 02963 Mútne SVK323 € (30.10.2015)
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-V-238/2015-37Mesto Stará Turá, Ulica SNP 1/2, 916 01 Stará TuráSlovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 ...14 359 € (26.10.2015)
Dodatok č. 1 k Dohode č. 16/§ 52a/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnostiÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 40, Nové ...Mesto Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá0 € (29.09.2015)
Kúpna zmluvaMesto Stará Turá, SNP 1/2, 91601 Stará Turá SVKViliam Štafurik - RENTON, Pod Kalvariou 2542/19, 08501 Bardejov SVK317 € (26.09.2015)
Zmluva o dieloMesto Stará Turá, SNP 1/2, 91601 Stará Turá SVKMET Slovakia, a.s., Mostová 2, 81102 Bratislava SVK11 765 € (25.09.2015)
Zmluva o dieloMesto Stará Turá, SNP 1/2, 91601 Stará Turá SVKFUN TIME s.r.o. , Nobelova 18/A, 83102 Bratislava SVK2 650 € (29.07.2015)
"Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného ...Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1mesto Stará Turá, " Ulica SNP 1/2 916 01 Stará Turá "0 € (27.07.2015)
Kúpna zmluvaMesto Stará Turá, SNP 1/2, 91601 Stará Turá SVKJURIGA spol. s r. o., Gercenova 3, 85101 Bratislava SVK390 € (25.06.2015)
uzatvárajú k Zmluve o spolupráci č. 147/2014-IZ-4.0/V, uzatvorenej dňaImplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SlovenskejMesto Stará Turá, Mestský úrad Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá0 € (12.06.2015)
Zmluva o úvereŠtátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37Mesto Stará Turá, SNP 1/2 916 01 Stará Turá374 080 € (09.06.2015)
Darovacia zmluvaMesto Stará Turá, Ulica SNP 1/2 , 916 01 Stará TuráMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava0 € (13.05.2015)
Kúpna zmluvaMesto Stará Turá, SNP 1/2, 91601 Stará Turá SVKJURIGA spol. s r. o., Gercenova 3, 85101 Bratislava SVK985 € (09.05.2015)
DOHODA na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a oÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 40, Nové ...Mesto Stará Turá, SNP ½, 916 01 Stará Turá0 € (29.04.2015)
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevkuMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...Mesto Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá0 € (27.04.2015)
DODATOK č. DOD/03-2015//147/2014-IZ-4.0/V k Zmluve o spolupráci v rámci národného ...Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ...Mesto Stará Turá , Mestský úrad Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá0 € (26.03.2015)
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby vMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43Mesto Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá49 920 € (18.02.2015)
DOHODA číslo 94/§51/2014 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 40, Nové ...Mesto Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá0 € (29.12.2014)
DODATOK č. DOD/02-2014//147/2014-IZ-4.0/V k Zmluve o spolupráci v rámci národného ...Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ...Mesto Stará Turá , Mestský úrad Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá0 € (17.12.2014)
Darovacia zmluvaMesto Stará Turá - Dom kultúry Javorina - Mestská knižnica Kristíny Royovej, SNP ...Slovenská národná knižnica, Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin0 € (12.09.2014)
stránka 1 z 3 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy