eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,Obec Ludanice, SNP 448/69, 956 11 Ludanice236 611 € (09.11.2015)
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-410-017/2015Obec Ludanice, SNP 448, 956 11 LudaniceSlovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 ...14 359 € (30.10.2015)
Kúpna zmluvaObec Ludanice, SNP 448/69, 95611 Ludanice SVKGGFS s.r.o. , Sasinkova 5, 81108 Bratislava SVK3 600 € (26.10.2015)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov SDS SP z evidencie ...Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1Obec Ludanica, SNP 448/69, 956 11 Ludanice0 € (20.07.2015)
Kúpna zmluvaObec Ludanice, SNP 448/69, 95611 Ludanice SVKLASER servis, spol. s.r.o. , Lipová 3, 90081 Šenkvice SVK760 € (29.05.2015)
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo ver. záujme na obec č.Obec Ludanice, SNP 448/69, LudaniceSlovenský pozemkový fond, Búdková 36,817 15, Bratislava0 € (27.04.2015)
Kúpna zmluvaObec Ludanice, SNP 448/69, 95611 Ludanice SVKLE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava SVK5 530 € (22.04.2015)
Dohoda č. 7/2015/§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany, Škultétyho 1577/8,, 955 01Obec Ludanice, SNP 448/69, 956 11 Ludanice15 696 € (30.03.2015)
Dohoda č. 10/§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej aÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany, Škultétyho 1577/8,, 955 01Obec Ludanice, SNP 448/69, 956 11 Ludanice9 778 € (30.03.2015)
Dodatok k dohode na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecnýchÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany;, Škultétyho 1577/8, Topoľčany ...Obec Ludanice, SNP 448/69, 956 11 ludanice0 € (07.01.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2014Obec Ludanice, SNP 448/69, 956 11 LudaniceÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava4 000 € (19.12.2014)
Zmluva č. 38/NR/2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2014 na ...Obec Ludanice, SNP 448/69, 956 11 LudaniceMinisterstvo vnútra - Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra7 000 € (05.12.2014)
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnejÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany;, Škultétyho 1577/8, Topoľčany ...Obec Ludanice, SNP 448/69, 956 11 Ludanice0 € (03.12.2014)
Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany;, Škultétyho 1577/8, Topoľčany ...Obec Ludanice, SNP 4485/69, Ludanice0 € (28.11.2014)
Dohoda č. 32/§52/2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany, Škultétyho 1577/8, Topoľčany ...obec Ludanice, SNP 448/69, 956 11 Ludanice261 € (25.08.2014)
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany, Škultétyho 1577/8, Topoľčany ...Obec Ludanice, SNP 448/69, Ludanice0 € (25.07.2014)
Dohoda č. 33/§50j/NS/2014 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej aÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany, Škultétyho 1577/8, Topoľčany ...obec Ludanice, SNP 448/69, 956 11 Ludanice8 640 € (27.06.2014)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-354/2014/2.5Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Obec Ludanice, SNP 448/69, 956 11 Ludanice500 € (13.05.2014)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2400062Pôdohospodárska platobná agentúra , Dobrovičova ul. č. 12, 815 26 BratislavaObec Ludanice, SNP 448/69, 956 11 Ludanice11 319 € (27.02.2014)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2400060Pôdohospodárska platobná agentúra , Dobrovičova ul. č. 12, 815 26 BratislavaObec Ludanice, SNP 448/69, 956 11 Ludanice21 128 € (27.02.2014)
stránka 1 z 2 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy