eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,Obec Nové Sady, Hlavná 177, 951 24 Nové Sady252 434 € (09.11.2015)
Zmluva č.92/NR/2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na ...Obec Nové Sady, 951 24 Nové Sady 177Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra7 000 € (21.09.2015)
Kúpna zmluvaObec Nové Sady, 177, 95124 Nové Sady SVKAGROSERVIS spol. s r.o., Hadovská cesta 6, 94501 Komárno SVK15 000 € (07.08.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0900074Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1Obec Nové Sady, 951 24 Nové Sady 1774 394 € (07.01.2015)
Zmluva č. 15/NR/2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2014 na ...Obec Nové Sady, 951 24 Nové Sady č. 177Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra10 000 € (03.12.2014)
Dodatok č. 1/2014 k Dohode na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menšíchÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Štefánikova tr. 88, 949 01 NitraObec Nové Sady, Nové Sady, č. 177, 951 240 € (01.12.2014)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Štefánikova tr. 88, 949 01 NitraObec Nové Sady, č. 177, 951 24, Nové Sady, č. 177, 951 24652 € (25.07.2014)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-33/2014/2.5Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Obec Nové Sady, Nové Sady 177, 951 24 Nové Sady500 € (14.05.2014)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0900045Pôdohospodárska platobná agentúra , Dobrovičova ul. č. 12, 815 26 BratislavaObec Nové Sady, 951 24 Nové Sady 17710 308 € (24.04.2014)
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z ISKNObec Nové Sady, 951 24 Nové Sady č. 177Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava27 € (21.03.2014)
Dodatok č. 1/2014 k Dohode na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menšíchÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Štefánikova tr. 88, 949 01 NitraObec Nové Sady, Nové Sady č. 177, 95124 Nové Sady0 € (13.03.2014)
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Štefánikova tr. 88, 949 01 NitraObec Nové Sady, Nové Sady č. 177, 951 24 Nové Sady489 € (29.01.2014)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-4430/2013/2.5Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Obec Nové Sady, Nové Sady 177, 951 24 Nové Sady500 € (30.07.2013)
Zmluva na použitie operátu ŠMDObec Nové Sady, 951 24 Nové Sady 177Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava18 € (18.12.2012)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SRObec Nové Sady, Nové Sady 177, 951 24 Nové SadyÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava8 000 € (10.10.2012)
Hromadné poskytovanie údajovObec Nové Sady, 951 24 Nové Sady 177Katastrálny úrad v Nitre, Štefánikova 69, 949 01 Nitra0 € (02.03.2012)
Dodatok č. 3/DZ221301200160103 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančnéhoMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...Obec Nové Sady, Hlavná 177,951 24 Nové Sady1 311 911 € (28.02.2012)
Dodatok č. 2/DZ221301200160102 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančnéhoMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...Obec Nové Sady, Hlavná 177, 951 24 Nové Sady1 311 911 € (17.10.2011)
Dodatok č. DZ221401204710101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančnéhoMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...Obec Nové Sady, Nové Sady 177, 951 24 Nové Sady461 723 € (11.08.2011)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214012047101Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...Obec Nové Sady, Nové Sady 177, 951 24 Nové Sady462 663 € (13.04.2011)
stránka 1 z 1 Posledná stránka