eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o poskytnutí služby č. 464/2015/JANárodné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky ...Poľnohospodárske družstvo Branisko v Širokom, Široké 495, 082 37 Široké22 400 € (26.11.2015)
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č.Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, , 827 15 Bratislava 212,Poľnohospodárske družstvo Branisko v Širokom, Široké 495, 082 37 Široké0 € (24.11.2015)
Dohoda o zániku záväzkuMinisterstvo hospodárstva SR, Mierová 19, , 827 15 Bratislava 212,Poľnohospodárske družstvo Branisko v Širokom, Široké 495, 082 37 Široké0 € (18.05.2015)
Zmluva o poskytnutí služby č. 2105/2014/HDNárodné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky ...PD Branisko v Širokom, Široké 495, 082 37 Široké6 578 € (04.11.2014)
Nájomná zmluva č. 01323/2014-PNZ-P40389/14.00 - PD Branisko - ŠirokéPoľnohospodárske družstvo Branisko v Širokom, , ŠIROKÉSlovenský pozemkový fond, Búdková 36,817 15, Bratislava0 € (24.09.2014)
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212,Poľnohospodárske družstvo Branisko v Širokom, Široké 495, 082 37 Široké196 719 € (29.06.2014)
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY:Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212,Poľnohospodárske družstvo Branisko v Širokom, Široké 495, 082 37 Široké250 229 € (30.01.2014)
Dohoda o zabezpečeni podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 PrešovPD Branisko v Širokom, Široké 495, 082 370 € (29.11.2013)
Zmluva o poskytnutí služby č. 9758/2012/VDJPlemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. , Starohájska 29, 852 27 Bratislava ...Poľnohospodárske družstvo Branisko v Širokom, 082 37 Široké 4953 103 € (02.03.2013)
Zmluva o poskytnutí služby č. 9672/2012/VDJPlemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. , Starohájska 29, 852 27 Bratislava ...Poľnohospodárske družstvo Branisko v Širokom, 082 37 Široké 4952 635 € (02.03.2013)
Zmluva o poskytnutí služby č. 9654/2012/VDJPlemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. , Starohájska 29, 852 27 Bratislava ...Poľnohospodárske družstvo Branisko v Širokom, 082 37 Široké 495274 € (02.03.2013)
Zmluva o poskytnutí služby č. 9653/2012/VDJPlemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. , Starohájska 29, 852 27 Bratislava ...PoĽnohospodárske družstvo Branisko v Širokom, 082 37 Široké 4956 442 € (02.03.2013)
Zmluva o poskytnutí služby č. 9759/2012/VDJPlemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. , Starohájska 29, 852 27 Bratislava ...Poľnohospodárske družstvo Branisko v Širokom, 082 37 Široké 49510 482 € (02.03.2013)
Zmluva č. 417/856-2/2012 o poskytnutí dotácie na platby poistnéhoPôdohospodárska platobná agentúra , Dobrovičova ul. č. 12, 815 26 BratislavaPoľnohospodárske družstvo Branisko v Širokom, Široké 495, 082 37 Široké1 104 € (16.11.2012)
Zmluva o refundovaní výdavkov z prostriedkov štátneho rozpočtu na hospodárskuMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...Poľnohospodárske družstvo Branisko v Širokom , 082 37 Široké340 € (11.05.2011)
stránka 1 z 1 Posledná stránka