eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
licenčná zmluvaSlovenské národné múzeum , Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava ...SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova ...0 € (03.12.2015)
Hromadná licenčná zmluvaSlovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava 1SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova ...0 € (11.11.2015)
Hromadná licenčná zmluvaRozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina , BratislavaSOZA, Rastislavova 3 Bratislava 219 € (06.11.2015)
Hromadná licenčná zmluvaRozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina , BratislavaSOZA, Rastislavova 3 Bratislava 219 € (06.11.2015)
Hromadná licenčná zmluvaRozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina , BratislavaSOZA, Rastislavova 3 Bratislava 219 € (06.11.2015)
Hromadná licenčná zmluvaRozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina , BratislavaSOZA, Rastislavova 3 Bratislava 219 € (06.11.2015)
Zmluva o spolupráciRozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina , BratislavaSOZA, Rastislavova 3 Bratislava 20 € (05.11.2015)
Hromadná licenčná zmluvaSlovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava 1SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova ...0 € (03.11.2015)
Licenčná zmluvaSOZA, Rastislavova 3 Bratislava 2Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina , Bratislava136 € (02.11.2015)
Hromadná licenčná zmluvaRozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina , BratislavaSOZA, Rastislavova 3 Bratislava 219 € (02.11.2015)
Hromadná licenčná zmluvaTRANSPETROL, a. s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 2SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava400 € (30.10.2015)
Hromadná licenčná zmluvaRozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina , BratislavaSOZA, Rastislavova 3 Bratislava 234 € (16.10.2015)
Hromadná licenčná zmluvaRozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina , BratislavaSOZA, Rastislavova 3 Bratislava 229 € (16.10.2015)
Hromadná licenčná zmluvaSlovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava 1SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova ...0 € (16.10.2015)
Hromadná licenčná zmluvaKancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 ...SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova ...0 € (16.10.2015)
Hromadná licenčná zmluvaRozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina , BratislavaSOZA, Rastislavova 3 Bratislava 219 € (15.10.2015)
Hromadná licenčná zmluvaRozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina , BratislavaSOZA, Rastislavova 3 Bratislava 219 € (15.10.2015)
Hromadná licenčná zmluvaKancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 ...SOZA - slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova ...880 € (14.10.2015)
Hromadná licenčná zmluvaRozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina , BratislavaSOZA, Rastislavova 3 Bratislava 219 € (14.10.2015)
Hromadná licenčná zmluvaRozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina , BratislavaSOZA, Rastislavova 3 Bratislava 219 € (14.10.2015)
stránka 1 z 13 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy