eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-7226/2015/1.1Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 8, 949 01 Nitra9 000 € (30.09.2015)
Zmluva o spolupráciVeľvyslanectvo Vietnamskej socialistickej republiky, Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava ...Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 10 € (30.09.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-2747/2015/4.5.4Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1PhDr. Mária Macková – LUNA, Saratovská 4, 841 02 Bratislava - Dúbravka2 900 € (28.09.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-3164/2015/4.3.3Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1rese arch, Ovocná 6421/20, 921 01 Piešťany5 000 € (28.09.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-7873/2015/1.1Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Rímskokatolícka cirkev Farnosť Maňa, J. Kováča 3, 941 45 Maňa3 000 € (25.09.2015)
Rámcová dohoda o zabezpečení leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou ...Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o., Za kasárňou 1,831 03 Bratislava650 000 € (23.09.2015)
DODATOK Č. 6 K ZMLUVE O FINANCOVANÍ VÝKONU ČINNOSTÍ SO/RO PRE REGIONÁLNYMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava1 083 000 € (21.09.2015)
DODATOK Č. 5 K ZMLUVE O FINANCOVANÍ VÝKONU ČINNOSTÍ SO/RO PRE REGIONÁLNYMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava1 000 000 € (21.09.2015)
DODATOK Č. 1 K SPLNOMOCNENIU SPROSTREDKOVATEĽSKÉHO ORGÁNU POD RIADIACIM ORGÁNOM NA ...Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava0 € (21.09.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-7869/2015/1.1Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Ing. Jozef Haroník15 000 € (17.09.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-7883/2015/1.1Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Ilava, Kukučínova 1001/100, 019 01 Ilava6 000 € (17.09.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-8126/2015/1.1Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Rímskokatolícka cirkev Farnosť Slatina nad Bebravou, Slatina nad Bebravou 214, 956 53 ...7 000 € (17.09.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-7318/2015/1.1Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Domaniža, Domaniža 2, 018 16 Domaniža5 000 € (17.09.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-2990/2015/4.2.2Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Spolok slovenských skladateľov, Konventná 4, 811 03 Bratislava - Staré Mesto2 800 € (17.09.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republikyMinisterstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1 042 66 Košice13 000 € (16.09.2015)
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuÚrad vlády Slovenskej republiky, Nám.Slobody 1, BratislavaMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky, Nám. SNP č. 33, Bratislava5 980 964 € (14.09.2015)
Čiastková zmluva na poskytovanie služieb č. C6S15122, č. MK-42/2015/MMinisterstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1COFELY a.s., Mlynské Nivy 61, 827 11 Bratislava227 488 € (11.09.2015)
Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2015Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava240 500 € (11.09.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-8465/2015/8.2Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Mladí pre Považskú, Stred 50/31, 01701 Považská Bystrica0 € (09.09.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-8077/2015/1.1Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Pravoslávna cirkevná obec Medvedie, Medvedie 20, 090 05 Medvedie3 000 € (09.09.2015)
Najnovšie zmluvy | << predchádzajúca stránka (1) ... stránka 2 z 696 ... nasledujúca stránka (3) >> | Najstaršie zmluvy