eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o ubytovaníIng. Elena Rybanová, Pečnianska 3, 851 04 BratislavaMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 10 € (30.10.2015)
Zmluva o výpožičke nebytových priestorovSlovenské centrum dizajnu, Jakubovo nám. 12, 814 99 BratislavaMinisterstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 10 € (26.10.2015)
Zmluva o spolupráciMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 ...Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 10 € (23.10.2015)
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 262 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný ...Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava, 81330Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava0 € (22.10.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-2060/2015/4.2.1Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Pavlovova 20, 821 08 Bratislava - Ružinov1 000 € (20.10.2015)
Rámcová dohoda na kancelárske potrebyMinisterstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s., Plynárenská 6, 821 09615 797 € (20.10.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-8486/2015/8.2Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Spolok Franza Liszta, Ružova dolina 26, 82109 Bratislava - Ružinov0 € (20.10.2015)
Zmluva o výpožičkeKancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 ...SR - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava0 € (16.10.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: MzdovéÚrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava228 811 € (13.10.2015)
Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2015Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 BratislavaFond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava240 500 € (09.10.2015)
Zmluva o nájme bytového priestoruMinisterstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava0 € (09.10.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-8137/2015/1.1Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Svätý Kríž - ...5 000 € (08.10.2015)
Dodatok č. 1/DZ221601200520101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančnéhoMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava250 000 € (08.10.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: MzdovéMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1Úrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava228 811 € (07.10.2015)
Zmluva o spolupráciBIELA NOC, oz., Mudroňova 34, 040 01 KošiceMinisterstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 10 € (06.10.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republikyMinisterstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1Prešovský samosprávny kraj, Nám. Mieru 2 080 01 Prešov28 000 € (05.10.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-8146/2015/1.1Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Mesto nad Váhom , J. Gábriša 60/ 21, 915 01 ...12 000 € (01.10.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-7429/2015/1.1Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Betliar,4 000 € (01.10.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-7200/2015/1.1Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Betliar,1 000 € (01.10.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-8475/2015/8.2Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1Cinema City Slovakia s. r. o., Einsteinova 20, 85101 Bratislava - Petržalka0 € (30.09.2015)
stránka 1 z 696 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy