eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Usmernenie poskytovateľa č. 8 pre operačný program Výskum a vývojMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava, 81330v zmysle zoznamu na strane 2 a 3 Usmernenia Poskytovateľa č. 80 € (02.12.2015)
Príkazná zmluvaŠtátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, 833 63 BratislavaMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 ...144 000 € (14.11.2015)
PRÍKAZNÁ ZMLUVAVýskumná agentúra, Hanulova 5/B, 841 01 BratislavaMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 ...0 € (09.11.2015)
Zmluva o udelení štipendia a o spolupráciMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava, 81330Denisa Pacholská11 600 € (09.11.2015)
CMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava, 81330DWC Slovakia a.s., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava0 € (09.11.2015)
Príkazná zmluva č. 0853/2015Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava, 81330Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, 811 07 Bratislava4 000 € (09.11.2015)
Príkazná zmluva č. 0852/2015Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava, 81330Výskumná agentúra, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava12 000 € (09.11.2015)
Príkazná zmluva č. 0851/2015Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava, 81330Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 831 03 Bratislava2 400 € (09.11.2015)
Príkazná zmluva č. 0850/2015Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava, 81330Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Cyprichova 42, 831 051 277 € (09.11.2015)
Príkazná zmluva č. 0849/2015Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava, 81330Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov, Partizánska 11, 914 51 Trenčianske ...4 000 € (09.11.2015)
Príkazná zmluva č. 0848/2015Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava, 81330Antidopingová agentúra Slovenskej republiky, Hanulova 5/c, 841 01 Bratislava8 639 € (09.11.2015)
Príkazná zmluva č. 0847/2015Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava, 81330Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava ...16 000 € (09.11.2015)
Príkazná zmluva č. 0846/2015Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava, 81330Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava40 000 € (09.11.2015)
Príkazná zmluva č. 0845/2015Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava, 81330Metodicko – pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava8 000 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: č. z. 041/2015/1.1/OPVaV ...Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín ...Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR Výskumná agentúra, Stromová 1, 813 ...7 434 768 € (09.11.2015)
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava, 81330Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, 837 63 Bratislava, Slovenská ...0 € (06.11.2015)
Zmluva č. 0864/2015/SRŠ dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu ...Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava, 81330ALEPH, s.r.o. – spoločnosť s ručením obmedzeným, Pavlovova 4, 821 08 Bratislava ...4 000 € (06.11.2015)
Zmluva č. 0863/2015/SRŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom ...Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava, 81330Veda nás baví, n.o. – nezisková organizácia, Hviezdoslavovo námestie 13, 811 01 ...10 000 € (06.11.2015)
Zmluva č. 0862/2015/SRŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom ...Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava, 81330Integrácia svieti pre všetky deti rovnako - občianske združenie, Tekeľova 3, 080 06 ...19 000 € (06.11.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevkuÚstav krajinnej ekológie Slovenskej Akadémie Vied, Štefánikova 3, 814 99 Bratislava ...Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava3 711 425 € (06.11.2015)
stránka 1 z 535 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy