eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu SRMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...Stredná odborná škola Komenského 12, Trebišov, Komenského 12, 075 01 Trebišov ...2 790 € (13.01.2014)
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených v Čl. I.Okresný úrad Košice, Komenského 52, 041 26 KošiceStredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov, Komenského 12, 075 01 Trebišov ...350 € (17.12.2013)
Zmluva č. 149/2013 o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektuNárodný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava ...Stredná odborná škola, Komenského 12, 075 01 Trebišov0 € (12.09.2013)
Zmluva o spolupráciPrešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra 15, 080 01 PrešovStredná odborná škola, Komenského 12, 075 01 Trebišov0 € (08.04.2013)
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťažíObvodný úrad Košice, odbor školstva, Zádielska 1, 040 78 KošiceStredná odborná škola Komenského 12 Trebišov, Komenského 12, 075 01 Trebišov140 € (28.03.2013)
Zmluva o pedagogickej praxi č. 2946-31/2013Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12 , 97401 Banská BystricaStredná odborná škola, Komenského 12, 075 01 Trebišov1 € (22.03.2013)
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby ...Stredná odborná škola, Trebišov , Komenského 12, 075 01 TrebišovÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M. R. Štefánika 73/230 € (20.12.2012)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuAgentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky preStredná odborná škola, Komenského 12, 075 01 trebišov143 913 € (22.11.2012)
Darovacia zmluvaŠtátny pedagogický ústav, Pluhová 8, P.O.Box 26, 830 00 Bratislava 3Košický samosprávny kraj - Stredná odborná škola Trebišov, Komenského 12,1 960 € (06.09.2012)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátuStredná odborná škola, Komenského 12, 07501 TrebišovMetodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava2 210 € (06.08.2012)
Zmluva o spolupráciFilozofická fakulta UPJŠ v Košiciach , Šrobárova 2 , 040 59 KošiceStredná odborná škola , Komenského 12, 075 01 Trebišov0 € (30.05.2012)
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby ...Stredná odborná škola, Trebišov , Komenského 12, 075 01 TrebišovÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M. R. Štefánika 73/230 € (28.02.2012)
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012Krajský školský úrad, Košice, Zádielska 1, KošiceStredná odborná škola, Trebišov, Komenského 52, Trebišov140 € (09.02.2012)
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 4.3.2010Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach , KošiceStredná odborná škola, Trebišov0 € (26.09.2011)
Najnovšie zmluvy | << predchádzajúca stránka (1) ... stránka 2 z 2 Posledná stránka