eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o dieloSlovenská inšpekcia životného prostredia, Jeséniova 17D,831 01 BratislavaLabeko,s.r.o., Krajinská cesta 2929,921 01 Piešťany39 840 € (13.10.2015)
o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v ...Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Vazovova 7/A, 816 16 BratislavaSlovenská inšpekcia životného prostredia, Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava0 € (22.09.2015)
Čiastková zmluva č.2/2015 k Rámcovej dohode č.149/2013/1.9Slovenská inšpekcia životného prostredia, Jeséniova 17B,831 01 BratislavaTempest,a.s., Galvaniho 17B,821 04 Bratislava111 427 € (22.09.2015)
Zmluva č. 00156906/2015 o poskytovaní pracovnej zdravotnej službySlovenská inšpekcia životného prostredia, Jeséniova 17D, 831 01 BratislavaProCare, a.s., Einsteinova 23-25, 831 01 Bratislava21 182 € (26.08.2015)
Zmluva o prenájme KONT.120 l, č.398/2015/SZSlovenská inšpekcia životného prostredia, Jeséniova 17D,831 01 BratislavaKOSIT,a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice12 € (27.07.2015)
Zmluva o dielo č.60912, 01-1746/15Slovenská inšpekcia životného prostredia, Jeséniova 17D,831 01 BratislavaŠtátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1,817 04 Bratislava24 000 € (26.06.2015)
Zmluva o dielo č.05/2015Slovenská inšpekcia životného prostredia, Jeséniova 17D,831 01 BratislavaEKOLAB,s.r.o., Napájadlá 17,Košice24 000 € (26.06.2015)
Čiastková zmluva č.1/2015 k Rámcovej dohode č.149/2013/1.9Slovenská inšpekcia životného prostredia, Jeséniova 17D,831 01 BratislavaTempest,a.s., Galvaniho 17/B,821 04 Bratislava1 103 € (24.06.2015)
Dodatok č.1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektrinySlovenská inšpekcia životného prostredia, Jeséniova 17D, 831 01 BratislavaStredoslovenská energetika,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina0 € (11.06.2015)
Rámcová dohodaSlovenská inšpekcia životného prostredia, Jeséniova 17D, 831 01 BratislavaeBIZ Corp.,s.r.o., Lehotského 1, 811 06 Bratislava23 999 € (02.06.2015)
Servisná zmluva č. 130LC/2015Slovenská inšpekcia životného prostredia, Jeséniova 17D, 831 01BratislavaKKG NEMEC SK, s.r.o., Roľnícka 65, 831 07 Bratislava24 000 € (15.05.2015)
Z M L U V A č. 109484 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formouSlovenská inšpekcia životného prostredia, Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava, okres ...Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava2 686 € (28.04.2015)
Zmluva o umiestnení,prevádzkovaní technického vybavenia a o zapojení do centrálneho ...Slovenská inšpekcia životného prostredia, Jeséniova 17D, 831 01 BratislvaSlovenská pošta,a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica0 € (31.03.2015)
Kúpna zmluva č.5/2015Ing.Angelika Theinerová, Letná 38, 040 01 KošiceSlovenská inšpekcia životného prostredia, Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava774 € (27.03.2015)
Kúpna zmluvaPeter Bohumel, Úzka 51/6, 951 06 VinodolSlovenská inšpekcia životného prostredia, Jeséniova 17D, 831 01 Bratisalva303 € (24.03.2015)
Kúpna zmluvaPavol Sloboda, Podolie 446, 916 22 PodolieSlovenská inšpekcia životného prostredia, Jeséniova 17D, 831 01 Bratislaav774 € (20.03.2015)
Kúpna zmluvaJUDr. Milan Lovich, Eisnerová 44, 841 03 BratislavaSlovenská inšpekcia životného prostredia, Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava887 € (20.03.2015)
Kúpna zmluvaJozef Friš, Nováckeho č. 2, 841 05 BratislavaSlovenská inšpekcia životného prostredia, Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava892 € (20.03.2015)
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plynySlovenská inšpekcia životného prostredia, Jeséniova 17D, 831 01 BratislavaLinde Gas k.s.s, Tuhovská 3, 831 06 Bratislava88 € (05.02.2015)
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plynySlovenská inšpekcia životného prostredia, Jeséniova 17D, 831 01 BratislavaLinde Gas k.s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava88 € (05.02.2015)
stránka 1 z 7 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy