eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Dozorový auditVýskumný ústav vodného hospodárstva , Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49SKQS - Slovenská spoločnosť pre systémy riadenia a systémy kvality, s.r.o., Veľký ...954 € (02.11.2015)
Zmluva o nájme nebytových priestorovSlovenský rybársky zväz - Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 ŽilinaVýskumný ústav vodného hospodárstva , Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 498 000 € (29.10.2015)
Technical Assistance for the preparation of a Tisza projectKozép-Tisza vidéki Vízugyi Igazgatóság, Boldog Sándor István krt. 4, 5000 Szolnok, ...Výskumný ústav vodného hospodárstva , Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 492 000 € (23.10.2015)
ZMLUVA č. SAMRS/2015/MD/1/1 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU OFICIALNEJ ...Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu , Grösslingová 35, 811 ...Výskumný ústav vodného hospodárstva , Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 4978 285 € (14.10.2015)
Kúpna zmluvaVýskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 81249 Bratislava ...MIVASOFT, spol. s r.o., M.R. Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa SVK73 512 € (13.10.2015)
Právne službyVýskumný ústav vodného hospodárstva , Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49Jurek, advokátska kancelária, s.r.o., Páričkova 15, 821 08 Bratislava100 000 € (09.10.2015)
Kúpna zmluvaVýskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 81249 Bratislava ...A.R.S. spol. s r.o., Medený Hámor 4, 97401 Banská Bystrica SVK934 € (06.10.2015)
Laboratórne sklo a pomôckyVýskumný ústav vodného hospodárstva , Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49FISHER Slovakia, spol. s.r.o., Mäsiarska 13, 054 01 Levoča37 131 € (06.10.2015)
Laboratórne sklo a pomôckyVýskumný ústav vodného hospodárstva , Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49FISHER Slovakia, spol. s.r.o., Mäsiarska 13, 054 01 Levoča24 855 € (06.10.2015)
Kúpna zmluvaVýskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 81249 Bratislava ...KORAKO plus, s. r. o., Bielická 369, 95804 Partizánske SVK420 € (25.09.2015)
Kúpna zmluvaVýskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 81249 Bratislava ...KORAKO plus, s. r. o., Bielická 369, 95804 Partizánske SVK4 674 € (25.09.2015)
Kúpna zmluvaVýskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 81249 Bratislava ...KORAKO plus, s. r. o., Bielická 369, 95804 Partizánske SVK1 440 € (25.09.2015)
Kúpna zmluvaVýskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 81249 Bratislava ...KORAKO plus, s. r. o., Bielická 369, 95804 Partizánske SVK1 776 € (25.09.2015)
Kúpna zmluvaVýskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 81249 Bratislava ...Ľubica Podolcová ĽUBICA, Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava-Nové Mesto SVK414 € (25.09.2015)
Kúpna zmluvaVýskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 81249 Bratislava ...HYDRA Computer s.r.o., Žitná 11, 91701 Trnava SVK971 € (23.09.2015)
Kúpna zmluvaVýskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 81249 Bratislava ...Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava SVK34 282 € (21.09.2015)
Čiastková zmluva k RD 149/2013/1.9Výskumný ústav vodného hospodárstva , Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49TEMPEST a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 21 860 € (21.09.2015)
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohyÚstav krajinnej ekológie Slovenskej Akadémie Vied, Štefánikova 3, 814 99 Bratislava ...Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 81249 Bratislava ...6 565 € (11.09.2015)
Nové možnosti využitia odvodňovacích kanálových sústav s ohľadom na ochranu a ...Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, BratislavaÚstav hydrológie, Slovenská akadémia vied, Račianska 75, 831 02 Bratislava59 142 € (10.09.2015)
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č.Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 BratislavaVýskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 4950 429 € (10.09.2015)
stránka 1 z 22 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy