eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Kúpna zmluvaStanislav ZemiakVODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...4 023 € (06.11.2015)
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny na ...VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 840 € (05.11.2015)
Kúpna zmluva a servisná zmluvaVODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...COMSYCO, s.r.o., Nám. Slobody 28, 811 06 Bratislava180 000 € (04.11.2015)
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2014/1200/2836DANUBIANA - Centrum moderného umenia, n. o.VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...392 € (03.11.2015)
Zmluva o poskytovaní služieb SKPOSVODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava150 € (29.10.2015)
Zmluva o budúcej kúpnej zmluveRKVODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...54 € (29.10.2015)
Zmluva o budúcej kúpnej zmluveMKVODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...54 € (29.10.2015)
Rámcová kúpna zmluvaVODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...Ľubica Podolcová - Ľubica, Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava90 000 € (28.10.2015)
Nájomná zmluvaVODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...FORESPO FACILllY MANAGEMENT a.s., Karloveská 34, 84104 Bratislava36 € (23.10.2015)
Zmluva o poskytovaní služieb SKPOSVODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava ...Geodetický a kartografický ústav B, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava150 € (23.10.2015)
Dohoda o ukončení ZOD č. 2013/5120/2346 zo dňa 18.10.2013VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...PSJ Hydrotranzit, a .s., Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava0 € (21.10.2015)
Zmluva o dieloVODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...COLTBURG, s.r.o., Hrnčiarska 2, 040 01 Košice64 020 € (21.10.2015)
Zmluva o dieloVODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...DENNON s.r.o, Nám. Osloboditelov 1, 071 01 Michalovce1 127 400 € (21.10.2015)
kúpna zmluvaVODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...Koller Károlyné Ivett, rod. Csӧrgӧ2 071 € (19.10.2015)
Dohoda o mlčanlivostiVODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 10 € (16.10.2015)
SERVISNÁ ZMLUVAVODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...A.T. Servis, a.s., Kukorelliho 2815/8, 92101 Piešťany48 000 € (15.10.2015)
Nájomná zmluvaVODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...Obec Teplička nad Váhom, Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom1 € (14.10.2015)
Kúpna zmluvaVODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...Tomáš Fekete, Indačská 750/9, 930 05 Gabčíkovo1 220 € (12.10.2015)
Kúpna zmluvaVODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...Alfonz Derzsi, Nový rad 813/23, 930 05 Gabčíkovo505 € (12.10.2015)
Kúpna zmluvaVODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava ...Ing. Matej Bodó, Nový rad 1558/53, 930 05 Gabčíkovo642 € (12.10.2015)
stránka 1 z 78 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy