eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Kúpna zmluvaMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava41 338 € (03.12.2015)
Zmluva o poskytnutí služby č.522/2015/JAMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...PD Nižný Hrušov, 094 22 Nižný Hrušov2 880 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí služby č. 780/2015/JAMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...Zemjan, s.r.o. , Družstevná 849/67, 059 01 Spišská Belá160 € (06.11.2015)
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená v zmysle zák. č. 278/1993 Z. z. o ...Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...LPPK, Kollárova 2 031 01 Liptovský Mikuláš0 € (06.11.2015)
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov uzatvorená v zmysle zák. č. 278/1993 Z. ...Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...MV SR - CP- O.Ú. Pozemkový a lesný odbor Trenčín- AB Prievidza, Pribinova 2, 812 72 ...0 € (06.11.2015)
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov uzatvorená v zmysle zák. č. 278/1993 Z. ...Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...MV SR - CP- O.Ú. Pozemkový a lesný odbor Trenčín, Pribinova 2, 812 72 Bratislava ...0 € (06.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...Združenie Slovenská Včela, Svrčia 14, 842 08 Bratislava460 897 € (06.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Záhradnícka 21, 811 07138 475 € (06.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 4, 949 01 Nitra5 000 € (06.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...Slovenská zväz záhradkárov, Havlíčkova 34, 817 02 Bratislava5 000 € (06.11.2015)
Kúpna zmluvaMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky , Dobrovičova 12, ...Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra SVK13 650 € (05.11.2015)
Čiastková zmluva o poskytnutí služieb č. 2Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, 949 01 NITRA19 806 € (05.11.2015)
ZMLUVA O DIELO číslo 26/ZR/2015 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 ...Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...Zdeno Baláž – GEODET, 065 11 Nová Ľubovňa 3642 169 € (05.11.2015)
Kúpna zmluvaMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky , Dobrovičova 12, ...HAI, spol. s r.o., Trnavská cesta 82/D, 82102 Bratislava SVK38 500 € (04.11.2015)
ZMLUVA O DIELO číslo 25/ZR/2015 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 ...Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...PIPS s.r.o., Legionárska 23, 010 01 Žilina31 657 € (04.11.2015)
ZMLUVA O DIELO číslo 23/ZR/2015 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 ...Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...Geodézia Bardejov, s.r.o., Hurbanova 11, 085 01 Bardejov52 110 € (04.11.2015)
ZMLUVA O DIELO číslo 22/ZR/2015 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 ...Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...Geodézia Bardejov, s.r.o., Hurbanova 11, 085 01 Bardejov27 518 € (04.11.2015)
ZMLUVA O DIELO číslo 21/ZR/2015 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 ...Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...EURO GEO, s. r.o., Kmeťova 36, 040 01 Košice62 895 € (04.11.2015)
ZMLUVA O DIELO číslo 20/ZR/2015 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 ...Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...EURO GEO, s. r.o., Kmeťova 36, 040 01 Košice29 526 € (04.11.2015)
Dohoda o spolupráci pri implementácii Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj ...Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ...Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, 820 04 Bratislava 240 € (04.11.2015)
stránka 1 z 325 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy