eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-068/2015Obec Veľký Lipník, Veľký Lipník 283, 065 33 Veľký LipníkSlovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 ...14 359 € (03.12.2015)
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-067/2015Obec Údol, Údol 2, 065 45 PlavnicaSlovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 ...14 359 € (03.12.2015)
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 1/2004 o nájme nebytového priestoruStredná odborná škola, Komenského 12, 075 01 TrebišovMinisterstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava0 € (03.12.2015)
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-066/2015Obec Šambron, Šambron 25, 065 45 PlavnicaSlovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 ...14 359 € (03.12.2015)
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-065/2015Obec Sulín, Sulín 99, 065 46 Malý LipníkSlovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 ...14 359 € (03.12.2015)
Zmluva o nájme majetku štátuNárodný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 BratislavaMV SR, CPTN - ON, Pribinova 2, 812 72 Bratislava96 € (03.12.2015)
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-064/2015Obec Stráňany, Štráňany 17, 065 33 Veľký LipníkSlovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 ...14 359 € (03.12.2015)
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-063/2015Mesto Podolínec, Námestie Mariánske 3, 065 03 PodolínecSlovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 ...14 359 € (03.12.2015)
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-059/2015Obec Mníšek nad Popradom, Mníšek nad Popradom 126 ,065 22 Mníšek nad PopradomSlovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 ...14 359 € (03.12.2015)
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-038/2015Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské PodhradieSlovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 ...14 359 € (03.12.2015)
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-037/2015Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 LevočaSlovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 ...14 359 € (03.12.2015)
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-036/2015Obec Klčov, Klčov 112, 053 02 Spišský HrhovSlovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 ...14 359 € (03.12.2015)
Zmluva na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie okresného kola vMinisterstvo vnútra - Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 NitraStredná priemyselná škola, Ul. F. Hečku 25, 934 01 Levice287 € (03.12.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 81272 Bratislava SVKAgentúra PREKLADY A TLMOČENIE, s.r.o., Južná Trieda 48, 04001 Košice SVK707 € (02.12.2015)
Dohoda č.956/2015/BaNP o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 125/2004 ...Ministerstvo vnútra SR, Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš0 € (01.12.2015)
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2015/000695-466Rég StanislavMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2 , 812 72 Bratislava200 € (01.12.2015)
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fonduDrahoslav KoštialikMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava5 000 € (30.11.2015)
Zmluva o poskytnutí sociálnej návratnej výpomoci zo sociálneho fonduIng.Róbert JágerskýMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava50 000 € (30.11.2015)
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fonduIng.Jarmila HanzelováMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava5 000 € (30.11.2015)
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fonduIng.Marek KonečnýMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava29 000 € (30.11.2015)
stránka 1 z 1079 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy