eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Dodatok č.6 k poistnej zmluve 411 008 390Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99 ...Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava7 010 € (27.11.2014)
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorovKrajská prokuratúra v Košiciach, Mojmírova 5, 04162 Košice 1Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava0 € (31.03.2014)
Poistná zmluvaFakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, V.Spanyola 43, 012 07 Žilina,Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava4 686 € (06.12.2013)
Poistenie majetku, Allianz a.s., zmluva č. 9872003465; INSIA SK s.r.o.Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce, Sama Chalupku 5, 071 01Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1434 € (31.05.2013)
Zmena v poistnej zmluve č. 511031993Špeciálna základná škola, Detva, Obrancov mieru 879/9, 962 12 DetvaAllianz, slovenská poisťovňa, Dostojevského rad 4, Bratislava0 € (24.10.2012)
poistná zmluvaTRANSPETROL, a. s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 2Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, SK - 815 74 Bratislava 1 ...33 990 € (31.07.2012)
poistenie súboru motorových vozidielSociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava,Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava20 000 € (28.12.2011)
Poistenie budovyObvodný úrad Svidník, Ul. Sov. hrdinov 102, 08901 SvidníkAllianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1769 € (13.04.2011)
Poistenie zodpovednosti za škoduSlovenský vodohospodársky podnik, š. p.Allianz –Slovenská poisťovňa, a. s.54 800 € (13.01.2011)
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnostiSlovenský vodohospodársky podnik, š. p.Allianz –Slovenská poisťovňa, a. s.14 150 € (13.01.2011)
stránka 1 z 1 Posledná stránka