eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt č. 22210420089: ...Protimonopolný úrad SR, Drieňová 24, 826 03 Bratislava 29Úrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava19 000 € (24.11.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt č. 22210420088: ...Protimonopolný úrad SR, Drieňová 24, 826 03 Bratislava 29Úrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava85 950 € (24.11.2015)
Kúpna zmluvaÚrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 81370 Bratislava SVKKEKO TRADING spol. s r.o., Pasienková 2E, 82106 Bratislava SVK950 € (24.11.2015)
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.Správa finančnej kontroly Bratislava, Drieňová 34, 826 25 BratislavaÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava29 500 € (20.11.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt č. 22210420091: ...Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 BratislavaÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava81 102 € (19.11.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt č. 22210420090: ...Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 BratislavaÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava18 140 € (19.11.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt č. 22220320020: ...Správa finančnej kontroly Bratislava, Drieňová 34, 826 25 BratislavaÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava200 000 € (19.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky ...Obec Hažlín, Hlavná 200, 086 14 HažlínÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava5 000 € (11.11.2015)
Kúpna zmluvaÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 BratislavaAutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava39 484 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky ...Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 TrebišovÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava40 000 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky ...Môj Farmár, naše a zdravé n. o., Kuzmányho nábrežie 9808/52, 960 01 ZvolenÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava7 000 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2015 - multifunkčné ...Košický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru č. 1, 042 66 KošiceÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava40 000 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2015 - multifunkčné ...Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 HumennéÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava40 000 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2015 - multifunkčné ...Obec Šiba, Šiba 142, 086 22 ŠibaÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava40 000 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2015 - multifunkčné ...Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 ŽilinaÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava40 000 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2015 - multifunkčné ...Obec Santovka, Parková 2, 935 87 SantovkaÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava40 000 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2015 - multifunkčné ...Súkromná športová stredná odborná škola, Marie Curie – Sklodowskej 1, 851 04 ...Úrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava40 000 € (09.11.2015)
Dohoda o plnení úloh pre Úrad vlády Slovenskej republikyÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 BratislavaJUDr. Vladimír Minčič, PhD.83 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín 2015Informačný a vzdelávací inštitút, Lomnická 2, 040 01 Košice - SeverÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava1 700 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín 2015Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 KošiceÚrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava6 100 € (09.11.2015)
stránka 1 z 427 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy