eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č.29/OPD/PO5.2 pre projekt „I/66 Babiná – ...Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Slovenská správa ciest0 € (19.11.2015)
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Slovenská správa ciest0 € (19.11.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebSlovenská správa ciest, Miletičova 19, 82619 Bratislava SVKRichard Krompaský - ELEKTROSTAV, Pieninská 25, 97411 Banská Bystrica SVK1 182 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebSlovenská správa ciest, Miletičova 19, 82619 Bratislava SVKIng. Juraj Grič - znalec, Palárikova 12, 93401 Levice SVK299 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebSlovenská správa ciest, Miletičova 19, 82619 Bratislava SVKIng. Juraj Grič - znalec, Palárikova 12, 93401 Levice SVK298 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebSlovenská správa ciest, Miletičova 19, 82619 Bratislava SVKIng. Juraj Grič - znalec, Palárikova 12, 93401 Levice SVK297 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebSlovenská správa ciest, Miletičova 19, 82619 Bratislava SVKGEO - TEAM SLOVAKIA s.r.o. , Drieňová 34, 82102 Bratislava SVK280 € (04.11.2015)
Kúpna zmluvaSlovenská správa ciest, Miletičova 19, 82619 Bratislava SVKLesnícke náradie GRUBE s.r.o., Kúpeľná 2, 96237 Kováčová SVK360 € (02.11.2015)
Kúpna zmluvaSlovenská správa ciest, Miletičova 19, 82619 Bratislava SVKDASTIN s.r.o., Palmová 7, 04001 Košice SVK1 259 € (02.11.2015)
Zmluva o zriadení VB č. 00523/2015-PKZO-B40021/15.00 - SSC (SPP - distribúcia, a.s.), ...SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST (SPP - distribúcia), MILETIČOVA 19, BRATISLAVASlovenský pozemkový fond, Búdková 36,817 15, Bratislava3 114 € (16.10.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebSlovenská správa ciest, Miletičova 19, 82619 Bratislava SVKIng. Juraj Grič - znalec, Palárikova 12, 93401 Levice SVK499 € (15.10.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebSlovenská správa ciest, Miletičova 19, 82619 Bratislava SVKQuatro Finance s.r.o., Hrobáková 1, 85102 Bratislava SVK435 € (09.10.2015)
Kúpna zmluvaSlovenská správa ciest, Miletičova 19, 82619 Bratislava SVKCANIS SAFETY a.s., organizačná zložka, Priemyselná 2, 04001 Košice SVK2 299 € (08.10.2015)
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6,Slovenská správa ciest10 988 790 € (30.09.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebSlovenská správa ciest, Miletičova 19, 82619 Bratislava SVKREALITY TRADING, spol. s r.o., Námestie Artézskych prameňov 1, 98401 Lučenec SVK270 € (28.09.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebSlovenská správa ciest, Miletičova 19, 82619 Bratislava SVKStavebné povolenie EU, s. r. o., Hrobáková 1, 85102 Bratislava SVK279 € (28.09.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebSlovenská správa ciest, Miletičova 19, 82619 Bratislava SVKStavebné povolenie EU, s. r. o., Hrobáková 1, 85102 Bratislava SVK294 € (28.09.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebSlovenská správa ciest, Miletičova 19, 82619 Bratislava SVKStavebné povolenie EU, s. r. o., Hrobáková 1, 85102 Bratislava SVK287 € (28.09.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebSlovenská správa ciest, Miletičova 19, 82619 Bratislava SVKStavebné povolenie EU, s. r. o., Hrobáková 1, 85102 Bratislava SVK263 € (28.09.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebSlovenská správa ciest, Miletičova 19, 82619 Bratislava SVKIng. Juraj Grič - znalec, Palárikova 12, 93401 Levice SVK299 € (25.09.2015)
stránka 1 z 9 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy