eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEBSlovenská inovaná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 BratislavaBobák, Bollová a spol., s.r.o., Dr. V. Clementisa 10, 821 02 Bratislava19 500 € (24.11.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava38 206 € (10.11.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava88 194 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava11 716 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava2 215 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212 ,Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava22 932 € (09.11.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebSlovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 82799 Bratislava SVKEXPA PRINT, s.r.o., Vodárenská 2, 04006 Košice SVK1 559 € (06.11.2015)
Kúpna zmluvaTomáš SiebenstichSlovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava1 550 € (04.11.2015)
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2016Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 BratislavaBratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava0 € (04.11.2015)
Zmluva o poskytovaní verejných elektronických služieb pripojenia do siete internet ...Slovenská inovačná a energetická agentúra , Bajkalská 27, 827 99 BratislavaOrange Slovensko, a. s. , Metodova 8, 821 08 Bratislava0 € (29.10.2015)
Kúpna zmluvaSlovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 82799 Bratislava SVKRODEX CAR, s.r.o. , Komárňanská 83, 82109 Bratislava SVK5 000 € (28.10.2015)
Rámcová dohoda na dodanie tovaruSlovenská inovačná a energetická agentúra , Bajkalská 27, 827 99 BratislavaMICROCOMP-Computersystém s. r. o. , Kupeckého 9, 949 01 Nitra0 € (28.10.2015)
Zmluva o poskytovaní služiebSlovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislavae-Dome a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava0 € (23.10.2015)
Kúpna zmluvaŠtefan MiklasSlovenská inovačná a energetická agentúra , Bajkalská 27, 827 99 Bratislava1 876 € (21.10.2015)
Zmluva o spolupráciSlovenská inovačná a energetická agentúra , Slovenská inovačná a energetická ...Občianske združenie SPECTRA, Hviezdoslavova 807, 942 27 Galanta0 € (21.10.2015)
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A9300072Slovenská inovačná a energetická agentúra , Bajkalská 27, 827 99 BratislavaOrange Slovensko, a. s. , Metodova 8, 821 08 Bratislava0 € (21.10.2015)
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A9300204Slovenská inovačná a energetická agentúra , Bajkalská 27, 827 99 BratislavaOrange Slovensko, a. s. , Metodova 8, 821 08 Bratislava0 € (21.10.2015)
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A9296619Slovenská inovačná a energetická agentúra , Bajkalská 27, 827 99 BratislavaOrange Slovensko, a. s. , Metodova 8, 821 08 Bratislava0 € (21.10.2015)
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A9293389Slovenská inovačná a energetická agentúra , Bajkalská 27, 827 99 BratislavaOrange Slovensko, a. s. , Metodova 8, 821 08 Bratislava0 € (21.10.2015)
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A9293446Slovenská inovačná a energetická agentúra , Bajkalská 27, 827 99 BratislavaOrange Slovensko, a. s. , Metodova 8, 821 08 Bratislava0 € (21.10.2015)
stránka 1 z 28 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy