eZmluvy.sk


Zmluva spoluvlastníkov o schválení výšky, resp. zmeny výšky spoluvlastníckych podielov