eZmluvy.sk


Dodatok č. 1 MK - 139/2012/M na rok 2013 k Zmluve č. MK - 138/2012/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2013-2017