eZmluvy.sk


Zmluva č. MK - 138/2012/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2013 - 2017