eZmluvy.sk


odatok č. 1 k Zmluve č. VŠC-7/2014-M-037 o vykonávaní športovej činnosti za VŠC DUKLA B. Bystrica