eZmluvy.sk


Dohoda č. 15/41/051/652 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie