eZmluvy.sk


Zmluva o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných úprav do majetku a prevádzky