eZmluvy.sk


Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. KaHR-111SP-1201/0667/65/ZZ01