eZmluvy.sk


Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt č. 22210420091: Podpora zamestnancov vysokých škôl v oblasti prípravy budúcich administratívnych kapacít