eZmluvy.sk


Dodatok č. 1 sa uzatvára za účelom predĺženia časového rámca realizácie Podporných aktivít z dôvodu úspešného ukončenia finančného riadenia a publicity projektu.