eZmluvy.sk


Zmluva o prevode správy majetku štátu