eZmluvy.sk


Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: Mzdové zabezpečenie pracovníkov podieľajúcich sa na oprávnených činnostiach v rámci OPIS PO2 na SORO MK SR v 2. polroku 2015, č. 1124/2015