eZmluvy.sk


Predmetom zmluvy je dodať kupujúcemu alebo prijímateľovi tovar špecifikovaný v prílohe č.1 a poskytnúť kupujúcemu alebo prijímateľovi súvisiace služby.