eZmluvy.sk


Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. KaHR-21SP-0801/0036/14/ZZ38