eZmluvy.sk


Zmluva č.p. PHZ-OPK1-2013/002218-019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2013